Träbyggnadskansliet

Citatet

Det gröna bygguldet

Den svenska skogen producerar material till hundratals höghus varje timme.

Ur tidningen Fokus, 3-9 mars 2017

 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm