Träbyggnadskansliet

Industriell produktion ökar byggandet

- en klimateffektiv byggprocess, ökad sysselsättning och nytt företagande.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm