Om Trästad Sverige

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-02-02 14:51
Sveriges Träbyggnadskansli är aktivt inom föreningen Trästad Sverige som består av kommuner, byggherrar och forskare med ett gemensamt intresse för modern träbyggnadsteknik. Ordförande i föreningen är Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

Trästad vill inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om hur detta görs på bästa sätt - tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. På sikt är syftet att skapa en europeisk och global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik.

Trästad arbetar för att utveckla ett attraktivt byggande i trä på ett kostnadseffektivt och modernt sätt. Det ska öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få flera kommuner, byggherrar att bygga i trä, för att bl.a. bidra till att uppfylla de svenska nationella klimatmålen på kort och lång sikt. Nätverket verkar för ökad kunskap om träbyggandets möjligheter och är öppet för samtliga kommuner, län och byggherrar att ansluta sig till. Nätverket kan som kvalificerad kravställare och ge träindustrin och forskningen anvisningar för fortsatt utveckling av produkter och egenskaper.

Trästad Sverige anordnar regelbundet seminarier, konferenser, workshops, studiebesök, diskussioner med mera.

Trästad Sverige välkomnar medlemmar från såväl kommuner och län som från näringslivet och akademin, kort sagt alla som på ett eller annat sätt vill hålla sig uppdaterade om hur man bygger i trä på bästa möjliga sätt - och som själva vill vara med och påverka.

 
Läs mer här
 

Kontakt

Susanne Rudenstam, 08-762 72 73

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm