Länkar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-11 15:11


Skogsindustrierna

Bransch- och arbetsgivarorganisation för trä- och skogsindustrin.
www.skogsindustrierna.org

Svenskt Trä
Verkar för kunskapsspridning och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.
www.svenskttra.se

Trä- och Möbelföretagen
Bransch- och arbetsgivarorganisation för möbel- och träförädlingsindustrin i Sverige.
www.tmf.se

Träguiden
Kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande.
www.traguiden.se

Trästad
En nationell satsning med klimat och rationellt byggande i fokus.
www.trastad.se

GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Organiserar över 50 000 anställda på företag inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
www.gsfacket.se

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm