OKQ8 Häggvik

1/1
I januari 2012 invigde OKQ8 Europas första hållbara bensinstation vid Häggvik i Stockholm. En viktig stomme i projektet var de limträbalkar som levererades och monterades av Martinsons.


Andrea Haag, miljöchef på OKQ8, förklarar bakgrunden till projektet:

– Ett betydande område vad gäller miljöpåverkan är energianvändningen på våra stationer. Tanken uppstod att använda oss av framkantsteknik i bygget av en ny station, och göra vårt yttersta för att bygga den hållbart. Sedan kan vi förhoppningsvis använda delar av lösningen på redan befintliga stationer.

Stommens konstruktion blev en tidig och viktig fråga, där OKQ8 tidigare använt stål.

– Det fanns en del traditionella motiv att inte använda trä, men vi såg ju att många större byggnader idag byggs i trä. Vi tittade på moderna limträkonstruktioner och insåg att det skulle vara en möjlig lösning, inte minst ur brandsäkerhetssynpunkt.

Andrea Haag berättar vidare att hela projekteringen har präglats av ett hållbarhetsperspektiv, att det ska fungera både ekonomiskt och miljömässigt. Även hälsa och säkerhet är viktiga parametrar och på alla dessa punkter passade limträmaterialet väldigt bra.

– När allt har utvärderats kommer vi troligen fram till att vissa delar i stationsbygget blev bra, men också att andra blev mindre bra. Det viktiga är att vi lär oss och skapar en bra grund för vidare arbete med hållbara bensinstationer.

Läs mer på

Martinsons (extern)
OKQ8 (extern)

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm