Internationella projekt

Leonardo da Vinci-bron

Leonardo da Vinci-bron är en gång- och cykelbro i As kommun i Norge. Bron färdigställdes 2001 och är 110 meter lång.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm