Flervåningshus

Limnologen Växjö

Bostadskvarteret Limnologen i Växjö är en del av Välle Broar – Sveriges största sammanhängande område helt i trä.

Strandparken Sundbyberg

I Strandparkens attraktiva läge vid Bällstaviken i Sundbyberg finns Stockholms första åttavåningshus helt i moderna träkonstruktioner.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm