Träbro vid Norra station

2/2
Träbron vid Norra station var med sina drygt 180 meter Norra Europas dittills längsta träbro. Den byggdes 2010–2011 som en temporär lösning för att kunna hantera trafikomläggningen vid utvecklingen av Norra stationsområdet.

Bron är en massiv limträkonstruktion som rymmer fyra körfält för tung trafik, samt gång- och cykelbanor i två riktningar. Under 2013 kommer bron att monteras ner och ersättas av den nya Solnabron som binder ihop Hagastaden med Solna. Att valet föll på en träbro var av hänsyn till miljön.

Det är miljötänk bakom konstruktionen, eftersom den blir lättare att skruva ned än om den vore av betong och stål. Dessutom kommer det ju gå att återanvända delar i andra moment av bygget, säger Janne Andersson, platschef på Svevia, som ansvarade för bygget.

FAKTA
Byggherre: Trafikverket, Stockholms stad
Byggår: 2010–2011
Arkitekt: Vectura och Sweco
Entreprenör: Svevia
Konstruktör: Moelven Töreboda
Trästomme: Moelven Töreboda
Längd: 183 meter
Fri spännvidd: 17 meter
Bredd: 26 meter

Läs mer på

Moelven (extern)

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm