Broar

Älvsbackabron

Älvsbackabron i Skellefteå är en 130 meter lång gång- och cykelbro i trä. Det gör den till Nordens längsta träbro i ett spann för gång- och...

Norra Stationsbron

Träbron vid Norra station var med sina drygt 180 meter Norra Europas dittills längsta träbro. Den byggdes 2010–2011 som en temporär lösning för att...

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm