Nya forskningsrön - trä är bra för hälsan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-02-08 16:22
2017-02-08

Nu är det vetenskapligt bevisat : trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det treåriga forskningsprogrammet Wood2New har nyss avslutats. 

– Ett ökat bruk av trä ger stor positiv påverkan på både hälsa och miljö och innebär stora affärsmöjligheter, säger Tomas Nord, universitetslektor vid Avdelningen industriell ekonomi vid Linköpings universitet, som också ansvarat för ett par delprojekt inom projektet Wood2New - Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction.

Forskarna i projektet konstaterar att trä har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, är lätt att arbeta med, är förnybart och att det finns tillgängligt i stora mängder. Det går snabbt att bygga med, ger en bra arbetsmiljö på byggplatsen, är flexibelt och ger designern stora friheter. Trä binder och lagrar koldioxid, jämnar ut luftfuktigheten inomhus och är återvinningsbart.

Forskare vid Aalto-universitetet i Finland och Treteknisk i Norge har visat hur träet suger upp och avger fukt och på så vis bidrar till ett bättre inomhusklimat. När vi duschar eller kokar mat på spisen ökar luftfuktigheten, träet suger upp fukten och avger den sedan när luften åter blir torrare. Denna process har studerats med värmekamera och visat att när fukten tas upp av träet avgår värme som värmer upp rummet.

Praktiskt kan det jämföras med de nybyggda bostadshusen i trä i Sundbyberg (Strandparken) där det beräknades att det skulle krävas 74,6 kWh per kvadratmeter och år för uppvärmningen. Resultatet efter inflyttning blev 49,2 kWh per kvadratmeter och år.

– En orsak till den låga förbrukningen kan vara träets inneboende egenskaper att hålla energi över dagen, säger Kristine Nore från Treteknisk.

I ett delprojekt där forskarna studerat emissioner från olika typer av trä har de inte funnit några skadliga halter av exempelvis flyktiga organiska ämnen.

Forskare vid Treteknisk och Aalto-universitetet har även studerat trä i vården:

– Trä uppfattas som naturligt och möbler i trä blev de mest uppskattade, träets lugnande egenskaper, bättre akustik och bättre luftkvalitet bidrar till det. Trä i vårdmiljön rekommenderas av 90 procent av de tillfrågade, men det gäller att undvika fogar som samlar damm, säger Yrsa Cronhjort, arkitekt och koordinator för Wood2New, Aalto University i Finland.

Sammanfattningsvis visar resultaten att även trä i interiöra lösningar har en påverkan på såväl byggnadens miljömässiga fotavtryck som på de boendes välbefinnande.

Fakta om Wood2New

Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction. Projektet koordineras av Yrsa Cronhjort, Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur.

I projektet ingår ett femtontal partners från sex länder, inklusive forskare från Building Research Establishment, BRE, i Storbritannien, Holz Forschung, Österrike, Treteknisk Norge, Aalto University, Finland och Linköpings universitet, Sverige. Finansieringen kommer från WoodWisdom-Net forskningsprogrammet tillsammans med nationella finansiärer inom ramarna för ERA-NET plus Action WoodWisdom-Net+.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm