Tunnare och starkare glas i solceller

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-06-21 13:22
2017-06-21

Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden. Hur glaset därför kan utvecklas och förbättras i solceller har varit fokus i LIMES-projektet. 

Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram - och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för ljusinfångandet, livslängden och också i slutändan kostnaderna. 

I LIMES har man tillsatt optiskt aktiva komponenter som arbsorberar skadligt UV-ljus och samtidigt konverterar det till synligt ljus. Det i sin tur kan konverteras till energi i solcellerna.

-Därmed är vinsten tvåfaldig, det ökar effektiviteten med upp till fyra procent men påverkar även livslängden genom att minska UV-nedbrytningen av laminatet, säger Stefan Karlsson, glasforskare vid RISE och tillägger att en patentansökan har skickats in.

Projektet har också studerat hur de mekaniska och kemiska egenskaperna hos glas kan optimeras och på så vis öka livslängden genom att få en optimal sammansättning. Det har resultaterat i en LIMES-glassammansättning som är 50 procent hållbarare mot sprickor och 30 procent hållbarare mot repor. 

Inom LIMES-projektet har man utvecklat en innovativ härdningsmetod, termo-kemisk härdning, som ger samma härdningsgrad som termisk härdning men som samtidigt är hälften så känslig mot repor och sprickbildning. 

-Nu undersöker vi hur man skulle kunna skala upp resultatet med en utvecklingsbenägen planglastillverkare för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering, säger Stefan Karlsson.

LIMES-projektet

RISE har lett arbetet i LIMES-projektet som startade 2014 och avslutades i mars 2017. Det är ett Solar-ERA.NET-projekt med följande partners:RISE Research Institutes of Sweden, Spanish National Research Council, Johnson Matthey, Solar Capture Technologies och Sheffield Hallam University. Projektet har finansierats från sina respektive "hemländer": Energimyndigheten i Sverige, MINECO i Spanien och Technology Strategy Board i Storbritannien.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm