Träbyggnadsguiden till Almedalsveckan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-06-28 09:17
2017-06-27

Sveriges Träbyggnadskansli ger dig träbyggarguiden till årets Almedalsvecka. 

Snart ”peakar” det. Nästa år vänder det. Så har det nog låtit år efter år under Almedalsveckan. Besökare har tänkt att det kan ju inte bli ännu mer folk, ännu fler seminarier nästa år. Men tji fick de. I stort sett varje år sedan 2010 har antalet seminarier under Almedalsveckan ökat. Så också i år. När nu Almedalsveckan slår upp portarna på söndag väntar 3936 seminarier på besökarna. Det är 142 fler än i fjol.

Och för de som är intresserade av hållbarhet kommer lystmätet sannolikt tillfredsställas. Det är det enskilt vanligaste ämnet. Närmare åtta procent av seminarierna har hållbarhet i  ämnesrubriken. Byggande klättrar en placering, från plats fyra till tre, i år. Cirka 6,5 procent av seminarierna handlar om byggande. Lägger man till klimat, 4,4 procent så kan vi som sysslar med träbyggande konstatera att intresset är stort för våra frågor – hållbarhet, byggande och klimatfrågor hänger intimt samman. Och här är träbyggande det självklara svaret för många av de utmaningar som hänger ihop med de här ämnena.

Men hur ska man välja bland detta digra utbud av seminarier och konferenser? Det är självklart inte lätt. Sveriges Träbyggnadskansli ger därför dig med intresse för samtidens och framtidens byggande – modern träbyggnadsteknik – en egen liten guide:

Trästad och Business Arena

Business Arena, bakom konceptet står numera Bonniersägda tidningen FastighetsNytt, är en av de flitigaste seminariearrangörerna under Almedalsveckan, från morgon till sen eftermiddag pågår samtal, debatter och föredrag på Restaurang Suppers på Strandgatan. Trästad Sverige, föreningen i vilken Sveriges Träbyggnadskansli, är aktiv är i år partner till Business Arena. Av den anledningen att ska vi växla in mot ett ökat träbyggande är byggherrarna en otroligt viktig aktör och Business Arena är den ledande mötesplatsen för byggherrar i Sverige. Så rör dig gärna ofta och länge på Business Arena, ställ frågor, mingla och prata med byggherrarna. I deras digra seminarieutbud är det svårt att välja men på onsdagen den 5 juli klockan 14.30 pratar Henrik Nordlöf, fastighetschef på Slättö Förvaltning, om deras träsatsningar.

Ett annat inslag under Business Arena du inte bör missa är på torsdagen kvart i tio på förmiddagen. Då pratar Tomas Alsmarker, vd för Nyréns, Charlotta Holm Hildebrand, Sveriges Arkitekter, Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli och Jessika Szyber, Stora Enso Building Solutions, om seriebyggda bostäder är en lösning eller en fallgrop. Vårt svar är att serieproduktion inte är den enda lösningen men industriellt tillverkade hus är det smarta sättet att bygga och inte alls döden för den goda arkitekturen. Tvärtom. Förväxla inte heller industriellt byggande med serietillverkning. Två vitt skilda saker!

Bild på Burmeisterska huset

Intill Business Arena och restaurang Suppers ligger Burmeisterska huset, en av Visbys äldsta träkåkar, från 1600-talet. Där håller Trästad Sverige ett rundabordssamtal på tisdagen tillsammans med IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Hur ska vi öka träbyggandet är frågan. Bostadsminister Peter Eriksson, Trästad Sveriges ordförande landshövding Magdalena Andersson, NCC:s koncernchef Peter Wågström och Susanne Rudenstam är några av samtalsdeltagarna. Samtalet spelas in och kommer att sändas som en podcast. Lokalen rymmer inte publik. Samtalsledare är Per Westlund, ledamot i IVAs samhällsbyggnadsberedning och med lång karriär inom svensk byggindustri bakom sig, bland annat som vice vd i Skanska. 

Måndagen den 3 juli

På måndagen den 3 juli finns det en del godbitar i programmet. Med godbitar menar vi naturligtvis seminarier som på ett eller annat sätt behandlar träbyggande.

Du kan med fördel starta dagen på TMF:s seminarium. Klockan 10.30 på Samhällsbyggnadsarenan, M/S Blue Charm nere i hamnen, börjar det. Rubriken är ”Förtäta rätt – bygg det folk vill ha”. Det kan tyckas som en självklarhet kanske, men faktum är att det finns en växande rörelse som tycker att diskussionen är för enkelspårig. Allt handlar inte om malmarna i Stockholm. Seminariet lyfter fram den omkringliggande miljöns betydelse, den moderna "trädgårdsstaden" där lägre och tätare bebyggelse blir ett alternativ till högt och glest. På seminariet diskuteras också alternativa finansiella långsiktiga förutsättningar som en grundtes för folks fortsatta möjlighet till tryggare uppväxt och sociala integration i samhället. Ola Johansson, riksdagsledamot, Centerpartiet, Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun, Jerker Söderlind, arkitekt/debattör, Stadsliv AB, Erika Wörman, Head Designer, Djurgårdsstaden Arkitekter, Maria Pleiborn, demograf/Senior Adviser, WSP,Jonas Spangenberg, vd, BoKlok och Joakim Henriksson, vd, OBOS medverkar.

Klockan 11.30 på Mellangatan 7 arrangerar SABO ett seminarium ”Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder”? Medverkan av bland annat bostadsminister Peter Eriksson och Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli. Susanne kommer sannolikt betona vikten av samordnad hantering i landets kommuner. Det underlättar det industriella byggandet. Man kan inte ställa om fabriken utifrån olika krav i Borås och Arjeplog.

På Donners Plats 1 frågar sig Hyresgästföreningen klockan 14 om trä kan vara en del av lösningen på bostadsbristen. Ja, svarar vi. Gå gärna dit och säg det .

Lite senare på dagen hittar vi klockan 17-18 konferensen ”Bygg mer i trä – om hållbart byggande för ett hållbart samhälle”. Arrangör är Rikshem och platsen är S:t Hansgatan 31. Rikshem bjuder in till ett samtal om att hitta klimatsmarta sätt att producera nya bostäder och samhällsfastigheter. Medverkar gör bland annat Catharina Winberg, styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB och Tomas Nord, forskare på Linköpings Universitet. Båda två aktiva i Trästad Sverige.

Tisdag den 4 juli

petereriksson1_webb

På förra årets Almedalsvecka drog Veidekkes seminarium om byggprocessens
klimatpåverkan massor med folk. Det lär bli likadant i år, dock utan Peter
Erikssons medverkan.

Veidekke är en av de flitigaste seminariearrangörerna bland de stora byggarna under Almedalsveckan, 11 seminarier står de bakom i år. De börjar förmiddagen den 4 juli med en konferens ”Ska vi bygga i trä eller betong”? I år redovisas en delrapport av Sveriges Byggindustrier, KTH, Svenska Miljöinstitutet(IVL) och bland annat Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) där olika stommars utsläpp av klimatgaser har studerats. I studien ingår fem lika flerbostadshus där stommarna antingen utgjorts av en ny klimatvänligare betong eller massivt trä.

Efter presentationen diskuterar branschföreträdare undersökningen. Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, är givetvis en av paneldeltagarna och moderator är förrförre bostadsministern Stefan Attefall.

Förra året höll Veidekke ett seminarium kring klimatanalysen av Strandparken. Det var så mycket folk i lokalen att de satt i fönsterkarmarna. Kom i god till årets seminarium!

Efter lunchen bör du klockan 13 bege dig till Donners plats 2. Trähus – nästa stora exportsuccé är rubriken för Stora Ensos seminarium i DI:s tält. Bostadsminister Peter Eriksson medverkar tillsammans med NCC:s koncernchef Peter Wågström, Sveriges Träbyggnadskanslis Susanne Rudenstam och Karl-Henrik Sundström, koncernchef för Stora Enso.

Onsdag 5 juli

Klockan 13.15 arrangerar Region Värmland och Innovasjon Norge konferensen ”Trähusen – en del av omställningen”, Hamnplan, H228, är platsen. Norge och Sverige har mycket gemensamt och många menar att vinsterna skulle vara stora om vi samverkade mer kring träbyggande. Lyssna till Harald Thoresen som har lång erfarnenhet med ett flertal projekt inom leverantörsutveckling, offentlig upphandling, infrastruktur och byggprojekt i Norge. De senaste åren har fokus legat på den gröna omställningen och innovation för hållbara byggnader.

Ska man bygga mer trähus så måste det givetvis finnas virke. För att det ska finnas virke måste det finnas skogsägare som brukar skogen. För att det ska finnas skogsägare som brukar skogen måste de ha rimliga förutsättningar att verka. Sveriges skogar ägs mestadels privat, vilket bygger på frihet under ansvar. Ligger mängden privata ägare bakom det hållbara svenska skogsbruket eller klarar vi balansen mellan produktion och miljöintressen trots det spridda ägandet? Hur påverkar äganderätten skogens alla värden? Det är frågor som Skogsindustrierna ställer i sitt seminarium som de arrangerar ihop med Dagens Industri klockan 15.00 den 5 juli. Medverkar gör Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, (C) Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna, Karin Perers, Ordförande, Mellanskog, Linda Eriksson, Ansvarig svensk skogspolitik, Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Fredrik Bergman, Chefsjurist, Centrum för Rättvisa.

Det här gör inte anspråk på att vara ett rättvisande urval av Almedalens alla seminarium som rör byggande, hållbarhet och träbyggande. Tvärtom högst subjektivt. Det finns mängder av seminarium som handlar om byggandet generellt, hur det ska öka. Jätteviktigt. Och arkitekturen. Jätteviktigt.

Men Almedalsveckan är inte enbart seminarium, det handlar också om möten. Och mingel. Det låter klichéartat, men alla är där. Nåja, kanske inte riktigt alla, men vem vet vem du stöter på under lunchen eller under middagen. Ska träbyggandet nå ännu högre höjder måste kunskapen öka. Så se till att utnyttja Almedalsveckan att sprida kunskap om det moderna träbyggandet!

 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm