Träbyggande under Almedalsveckan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-07-07 15:11
2017-07-07

Årets Almedalsvecka är över för Sveriges Träbyggnadskanslis räkning och vi försöker oss på en summering. Sveriges Träbyggnadskansli tar nu semester och återkommer i augusti. Vi önskar er alla en skön sommar!

Burmeisterska huset, anno 1650, där pratade vi träbyggande med Trästad.

-Plötsligt händer det. Alla pratar trähus. 

Så sade professor emeritus Staffan Leastadius på tankesmedjan Global Utmanings seminarium om trähusbyggande den 6 juli i Visby.

Och nog ligger det lite i det. En summering av Almedalsveckan 2017 med "träbyggarglasögon" är att alltfler pratar trähus. Hållbarhet var dessutom det vanligaste konferensämnet bland de 4000 seminarierna och vad är mer hållbart inom byggsektorn än att bygga med det enda förnybara byggnadsmaterialet?

Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, medverkade på en rad seminarier och samtal. Hon pratade träbyggande med ministrar, kommunpolitiker, byggföretagare, arkitekter och forskare. 

panoramawebb2

På Business Arena diskuterar Susanne Rudenstam hur det industriella byggandet kan öka tillsammans med Tomas Alsmarker, Nyréns, Jessika Szyber, Stora Enso, Charlotte Hildbrand, Sveriges Arkitekter och Jerker Lessing, BoKlok. Moderator var Göran Berg, regionchef för Fastighetsägarna Öst.

Förutom att många arrangerade seminarium om att bygga mer i trä, var också en trend under årets Almedalsvecka att det diskuterades och arrangerades seminarium hur cement- och betongindustrin kan minska sin klimatbelastning. Johnny Kellner, tidigare miljöchef på bland annat Veidekke konstaterade att framgången för träbyggandet fungerar som blåslampa på betongindustrin. Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, sade inte direkt emot men menade att cement- och betongindustrin arbetat länge med att få ner sin klimatpåverkan.

storaensowebb

I mitten av veckan vaknade vi upp till pressmeddelandet från Stora Enso som förkunnade det många längtat efter: beskedet att de satsar på en fabrik i Gruvön för KL-trä. En fabrik som får en årlig produktion om 100 000 m3 virke. Det gör den till Stora Ensos största fabrik för KL-trä tillverkning.

-Det är ett oerhört glädjande besked för Sverige och för träbyggandet, kommenterar Susanne Rudenstam. Med den investeringen tillsammans med de övriga kapacitetsförstärkningarna som nu sker inom träbygg närmar vi oss målet 20 procent av marknaden 2020. 

Och det ökade träbyggandet har inte gått politikerna förbi. Bostadsminister Peter Eriksson medverkade på flera seminarium och diskuterade vikten av ökat trähusbyggande. Han menar att träbyggandet behövs både för att minska klimatpåverkan men också för att få till ett effektivare bostadsbyggande. I Dagens Industri på onsdagen kallade han trähus för det svarta guldet och trodde inte alls att det var omöjligt att hälften av alla flervåningshus är i trä 2025.  Peter Eriksson vill också se att fler av landets kommuner bygger i trä. 

-Vi står mitt i träbyggandets genombrott, konstaterar en nöjd och glad Susanne Rudenstam. Det är kul att få vara med om det här. Träbyggandet kan inte lösa alla problem och utmaningar men är en viktig dellösning på byggandets klimatutmaning. Vi måste växla in mot ett ökat träbyggande, bryta kopplingen mellan ökat byggande och ökad klimatpåverkan. 

 

 

 

 

 

burmeisterskainnewebbtomasapeterewebbsusannegladwebb

Bättre miljö att prata träbyggande i än Burmeisterska huset från 1650 finns kanske inte i Visby. På bilden i mitten synes Tomas Alsmarker språka träbyggande med bostadsminister Peter Eriksson och längst ned en glad Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm