Träbyggande och innovationer på dagordningen på Bioekonomiskt forum 2017

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-04-26 16:45
2017-04-26

Nya material från skogen och träbyggande var teman på Bioekonomiskt Forum under Skogsnäringsveckan som gick av stapeln igår på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Paneldiskussion mellan Susanne Rudenstam, STBK, Karl Schlyter, MP och Peter Wågström, NCC.

I 150 år har svensk skogsindustri samlats för att diskutera gemensamma glädjeämnen och utmaningar på Skogsnäringsveckan. I år var temat innovation och träbyggande. En innovation var att Skogsnäringsveckan bytte namn till Bioekonomiskt Forum  - under Skogsnäringsveckan. 

Nu har Sveriges Träbyggnadskansli inte varit med på alla 150 Skogsnäringsveckor(till skillnad från Hovet, som varit representerat varje gång), men förmodligen var det länge sedan som en Skogsnäringsvecka präglades av en sådan framtidstro som årets.

Vi vet ju att allt som idag tillverkas av fossilt material skulle kunna tillverkas av skogsråvara. Så har det sagts länge, men det har länge varit mer snack och mindre verkstad. Men nu börjar det hända saker. Svensk skogsindustri investerar miljarder i forskning och utveckling och i nya anläggningar. 

Längst framme ligger givetvis träbyggandet. Det är här och nu, tekniken finns och är väl beprövad. Synbart tecken på detta är också att i stort sett hela eftermiddagen ägnades åt träbyggande. Professor Staffan Breges prognos, som du kan läsa om i separat nyhet på denna sida, om 50 procent flervåningshus i trä år 2025, ansågs inte alls orealistisk av några av de som ska göra jobbet: Helena Lidelöw, teknisk chef på Lindbäcks Bygg, Jessika Szyber, chef affärsutveckling Stora Enso Building Solutions och Jerker Lessing, FoU-chef på BoKlok. Tvärtom går det som tåget. Det var de tre alla bra exempel på. Lindbäcks Bygg hade nyligen rankats som 13:e största byggföretag i Sverige, BoKlok ökar försäljningen av bostäder kraftigt och Stora Enso kunde dagen innan Bioekonomiskt Forum berätta att de rott hem en affär i Växjö, byggandet av Nordens största projekt i KL-trä. 

I en annan panel deltog Peter Wågström, koncernchef NCC tillsammans med Karl Schlyter, profilerad riksdagsledamot för Miljöpartiet och Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Att NCC:s koncernchef medverkar är ett annat tecken så gott som något på att träbyggandet vinner terräng. Peter Wågström reste dock ett försiktigt varningens finger för att intresset är så stort nu för träbyggande att risken är att materialleverantörerna inte hinner med.

-Hela kedjan måste hänga ihop och fungera, betonade han. Kunskapen måste också öka i alla led.

Susanne Rudenstam sade inte emot det, men tyckte väl att man får också skaffa sig kunskap, om man saknar det. Hon tyckte också att politiken var lite långsam och vände sig till Karl Schlyter med frågan när det kommer att hända något. 

-När jag blir statsminister, då kommer att hända saker! försvarade sig Karl Schlyter skämtsamt med.

Men Susanne Rudenstam kontrade direkt:

- Va? Då kommer det ju aldrig att hända något för du kommer ju aldrig att bli statsminister!

Susanne drog ner eftermiddagens största skrattsalva. Och det är väl det som kännetecknar en lyckad konferens. Lite allvar, lite skratt och mycket framtidstro.

Den som vill kolla mingelbilder kan titta på Skogsindustriernas hemsida

 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm