Hälften trä i Rosendal

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-06-11 09:30
2017-06-11

När vinnarna i markanvisningstävlingen för tredje etappen av Rosendalsprojektet i Uppsala presenterades i veckan visade det sig att hela 4 av 7 vinnare var träbyggsystem. 

Sveriges Träbyggnadskansli har inte för vana att på denna sida berätta om resultatet av olika markanvisningstävlingar runt om i vårt avlånga land. Men när det gäller markanvisningstävlingen för den nya stadsdelen i Uppsala, Rosendal, så tyckte vi att det fanns anledning att göra ett undantag. Av sju vinnare för de sju olika tilldelningsområdena i etapp 3 av stadsutvecklingsprojektet var nämligen hela fyra stycken träbyggnadssystem.

Rosendal är en ny stadsdel som håller på att växa fram. Den ligger på några minuters cykelavstånd från centrum med två universitet och Akademiska sjukhuset som granne. Totalt omfattar etapp 3 447 lägenheter varav 110 är hyresrätter samt 10 stycken radhus. Anna Sander, projektledare för Rosendalsprojektet i Uppsala kommun, berättar att de hade fått in 51 anbud varav många aktörer var helt nya för kommunen. 

Markanvisningstävlingar i stadsutvecklingsprojekt såsom Rosendal är ganska tydliga tidsavläsare. Social hållbarhet är ett ämne som är på allas läppar just nu, liksom uppenbarligen solpaneler på taken, takterasser och gröna tak. Det hade en majoritet av vinnarna i Rosendals etapp 3. Det ska gärna vara liv och rörelse i kvarteret med naturliga mötesplatser såsom öppna ytor men också affärsverksamhet i bottenvåningarna. Delningsekonomin har också gjort sitt intåg, flera av bidragen hade olika lösningar på detta tema. Nyheter var också appar med vars hjälp du både kan avläsa energiförbrukningen men också boka bil i gemensamma bilpoolen eller beställa varor.

Men det som ändå sticker ut när det gäller Rosendal är trä, både som fasad- och stommaterial. I stort sett alla de sju vinnarna hade åtminstone i någon del av fasaden trä, men hela fyra stycken hade det som stommaterial, alltså drygt hälften. Tegel är ett annat fasadmaterial som ligger ”rätt i tiden”.

lindbacks

Lindbäcks Byggs, kvarteret Sämjan.

En av de med trä i stomkonstruktionen var Lindbäcks Bygg. Wilhelm Risberg, vice vd, berättar att det är första gången Lindbäcks Bygg bygger i egen regi i Uppsala. De vann med projektet ”Sämja”, arkitekter har varit EttElva. ”Sämja” spelar på umgänge och samverkan men är också inspirerat av skogen. Om du betraktar skogen på håll ser du en helhet där träden skyddar varandra från blåst, stöttar sig på varandra och flätar ihop sina rötter skriver de i prospektet.

cernera2

Cernera Fastigheter, Kv Kronparken

En annan ”träspelare” är Cernera Fastigheter som tillsammans med det lite mindre arkitektkontoret, Dreem Arkitekter, vann med kvarteret ”Kronparken”. Det ska bli en massivträlösning med både massivträ i stomme och på fasaderna.

RW bostad

RW Bostad, kvarteret Origami.

Byggherren RW Bostad, som grundades i Malmö så sent som 2014 men som nu växer så det knakar, hade tillsammans med Backhans & Hahn Arkitekter, vunnit med sitt ”Origami”, även det i massivträ, eller korslimmat trä om vi ska uttrycka oss på korrekt fackspråk. Förslaget sticker ut med sina spetsiga tak i jämförelse med övriga bidrags platta dito. De spetsiga taken skapar inte möjligheter för takterrasser och odlingar men väl häftiga lägenheter högst upp i byggnaderna.

mollerpartners

Möller & Partners och Propio, kvarteter Parklängan.

Möller & Partners tillsammans med Propio och Strömbo Arkitekter, var den fjärde vinnaren med trälösning. De presenterade en nyhet på svensk mark- de kommer att bygga radhusen med moduler i korslimmat trä – det är första gången det sker i Sverige. Daniel Fagerberg, arkitekt, var noga med att betona att radhusen kommer att få en fasad uppsats på plats, inte ett spår av att det är moduler bakom ska synas. Modulkonceptet kommer sannolikt betyda att deras projekt kommer vara det som får kortast byggtid. Daniel Fagerberg sade också att det kommer att krävas endast två och en halv lastbil per radhus.


Att det är många nya lösningar i stadsdelen, inte minst så hög andel träbyggnadssystem, och samtidigt många nya aktörer är två faktorer som sannolikt hänger ihop. Av de sju aktörerna var det endast Balders, Bonava och Småa som tillhör de etablerade och i bredare kretsar kända aktörerna.  

Professor Staffan Brege, Linköpings Universitet, presenterade nyligen på Sveriges Träbyggnadskanslis uppdrag, en prognos som säger att det inte är omöjligt att hälften av alla flervåningshus som byggs 2025 är i trä. Uppsala kommun med Rosendal i spetsen kan ju då sägas ligga före sin tid.

 

 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm