God Jul och gott nytt (val)år!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-12-22 16:12
2017-12-22

GOD JUL

Nu när julen stundar kan vi konstatera att det varit ett fantastiskt år för industriellt träbyggande. Samtalen och förfrågningarna till kansliet har varit många och det märks att träbyggandet växer. Nya kommuner frågar efter vägledning kring träbyggnadsstrategier, bygg- och bostadbolag vill få kunskap och nätverken runt träbyggande växer sig allt fler och starkare runt om i Sverige. Med industrins nya stora investeringar och tagna investeringsbeslut ökar nu kapaciteten snabbt, och det känns roligt att gemensamt ta nästa steg mot nya marknader och målgrupper.

Träets självklarhet i samhällsbygget har också öppnat nya arenor för att driva våra frågor, och det finns ett utbrett sökande efter fördjupade kunskaper om trä. Det handlar bland annat om stadsplanering och detaljplanefrågor, men även om råvarutillväxt, bioekonomi och industriella förutsättningar vid sidan av en ökad efterfrågan. Träbyggande handlar inte om objekt och enskilda hus, det handlar om system, omställning och samhällsplanering.

 

 

…och GOTT NYTT (VAL)ÅR

Resan fortsätter och en stor del av kansliets arbete under hösten har självklart handlat om valåret 2018. Hur regeringsbildningen kommer att se ut nästa höst är svårt att sia om, men när det gäller våra frågor vet vi att mycket talar till vår fördel, oavsett utfall. Vi vet att hållbarhet, hälsosamma livsmiljöer och klimatet kommer att prioriteras. Likaså bostadsförsörjningen. Vi vet också att både stad och land är viktiga för Sveriges tillväxt. Agenda 2030 etableras och kanaliseras allt djupare i samhället. Träbyggandet är rätt på bollen i alla dessa avseenden. Under våren kommer många seminarier och mötesplatser runt om i Sverige upprättas för samtal om träbyggande. Och vårt startdatum för dessa turnéer blir Grand Hotel den 2 februari. Under temat - Myter, möjligheter & mervärden - tar vi tempen på träbyggnadssverige. Passa på att boka in 2 februari på Grand Hotel. Klicka här! Samma tema kommer att följa som en röd tråd under hela 2018. 

Njut av jul och ledighet!

/Susanne & Carl

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm