Framsteg i Pro Wood programmet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-06-21 13:10
2017-06-21

2014 startades företagsforskarskolan Pro-Wood. Den drivs i samarbete mellan Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag.  Syftet är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri genom nära samarbete mellan lärosätena och deltagande företag. Nyligen presenterades några av licentiatsavhandlingarna inom programmet.

 

Heleen de Goey, Swerea IVF och Jönköping University presenterade den 7 juni sin licentiatsavhandling ”Exploring Design-Driven Innovation – A study on value creation by SMEs in the Swedish wood products industry.

IMG_0204-Heleen-de-Goey-773

Heleen de Goey

Licentiatsavhandlingen handlar om att undersöka värdeskapande genom design-driven innovation och fokus i avhandlingen ligger på att undersöka möjligheter och hinder för designdriven innovation i små och medelstora företag i träindustrin. Resultatet visar att designdriven innovation kan bidra till både värdeskapande och ökad konkurrenskraft. Forskningen har identifierat både möjligheter och hinder för att nå dit.

IMG_0087-Roaa-Salim-773

Roaa Salim

En annan licentiatsavhandling presenterades veckan efter, ”Exploring aspects of automation decisions – A study in the Swedish wood products industry”. Bakom avhandlingen står Roaa Salim, Södra Innovation och Jönköping University.  

Avhandlingen undersöker bland annat potentialen och utmaningarna för automation inom träbyggindustrin. Automationsnivån i träindustrin idag är låg. För att industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig behöver träföretagen skapa automationsstrategier. Avhandlingen är ett företag steg för att öka kunskapen om automation och automationsstrategier i träindustrin. Hennes forskning visar att automation kan medföra ökad produktivitet, kvalitet, kapacitet, operatörsflexibilitet samt också bättre ergonomi. Trots de betydande fördelarna tenderade de studerade företagen att fokusera på problemen, såsom brist på kompetens och kunskap om automation, investeringskostnad och brist på automationsstrategier.

DSC03385-773

Elaheh Jalilzadehazhari

En tredje licentiatsavhandling inom ProWood presenterades den 12 juni. Den heter ”Window and blind selection for enhancing subjective well-being”. Bakom avhandlingen star Elaheh Jalilzadehazhari som är industridoktorn på fönster- och dörrföretaget Inwido.

Målet har varit att arbeta fram ett ramverk som ska kunna användas för att utforma ljusinsläpp i syfte att öka kundernas subjektiva välbefinnande. Elaheh lyfte fram att det finns en konflikt mellan ekonomi och fysiskt och psykiskt välbefinnande då det gäller val av fönster och solskydd. En metod för att hantera konflikten har saknas och hon har därför arbetat fram en strukturerad beslutsmetod.

I första steget utvecklade hon en analysram som stödjer analys och simulering av olika aspekter av ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi.  Ramverket validerades sedan i ett andra steg med en fallstudie. Tre olika solskydd(invändig persienn, rullgardin och dubbelplissé) och två olika slags fönster jämfördes för att utvärdera hur de påverkar ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi.

Ramverket tar fram analyserade och rangordnade lösningsförslag grundade på beslutsfattares preferenser. Arkitekter, designers och byggnadsingenjörer ska kunna dra nytta av detta både under design- och renoveringsfasen.

ProWood stöttas av Smart Housing Småland. 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm