"Träbyggandet är klimatarbetets snabbspår"

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-05-15 10:02
2017-05-15

Det är dags att fler ställer om till modernt träbyggande om vi ska nå klimatmålen. Den som säger sig sakna kunskap får helt enkelt skaffa sig kunskap. Det skriver Susanne Rudenstam på Altinget.se.

Susanne Rudenstam lyfter fram att ett land som Sverige med kanske världens mest hållbara skogsbruk och med mer skog än någonsin förut borde ta täten i det moderna träbyggandet. Så är inte riktigt fallet, flera länder har kommit i kapp och rentav kanske till och med passerat Sverige.

-Vi har ett val. Antingen ser vi omvärlden passera oss, vilket en del länder redan har gjort, eller så tar vi oss i kragen och iklär oss ledartröjan, skriver Susanne Rudenstam.

Forskning visar att byggande av trähus innebär ungefär halva klimatpåverkan jämfört med traditionellt byggande och då är ändå inte kolsänkan medräknad. Tekniken finns, är väl beprövad och utvecklad och klimathotet är här och nu. Susanne Rudenstam riktar en uppmaning till kollegor i byggsektorn: det går inte längre att skylla på att ni saknar kunskap. Skaffa er kunskap och sätt igång och bygg.

Debattartikeln i sin helhet kan du läsa här>>>

 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm