Alla nyheter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-10-08 19:48
Läs mer om det senaste inom modernt industriellt träbyggande.
2017-07-07: Träbyggande under Almedalsveckan

Årets Almedalsvecka är över för Sveriges Träbyggnadskanslis räkning och vi försöker oss på en summering. Sveriges Träbyggnadskansli tar nu semester och återkommer i augusti. Vi önskar er alla en skön sommar!


2017-06-27: Träbyggnadsguiden till Almedalsveckan

Sveriges Träbyggnadskansli ger dig träbyggarguiden till årets Almedalsvecka. 


2017-06-21: Tunnare och starkare glas i solceller

Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden. Hur glaset därför kan utvecklas och förbättras i solceller har varit fokus i LIMES-projektet. 


2017-06-21: Framsteg i Pro Wood programmet

2014 startades företagsforskarskolan Pro-Wood. Den drivs i samarbete mellan Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag.  Syftet är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri genom nära samarbete mellan lärosätena och deltagande företag. Nyligen presenterades några av licentiatsavhandlingarna inom programmet.


2017-06-11: Hälften trä i Rosendal

När vinnarna i markanvisningstävlingen för tredje etappen av Rosendalsprojektet i Uppsala presenterades i veckan visade det sig att hela 4 av 7 vinnare var träbyggsystem. 


2017-06-09: Handboken för dig som ska bygga flervåningshus i trä

Är du byggherre och vill bygga ett flervåningshus i trä? Då ska du läsa "Handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä".


2017-05-31: Trästad Sverige får 6 miljoner kronor

Föreningen Trästad Sverige får 6 miljoner kronor fördelat på tre år av regeringen. Beslutet kommer formellt att fattas på torsdagens regeringssammanträde. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. 

 


2017-05-31: De vill lära av svenskt industriellt byggande i trä

En delegation av utländska byggföretagare och forskare från bland annat Storbritannien, USA och Nya Zeeland besöker i veckan Sverige för att lära sig mer om industriellt byggande i trä.


2017-05-25: Rekordmånga deltagare på dag om korslimmat trä

När Svenskt Trä lanserade sin handbok för byggande i KL-trä den 23 maj fylldes Rival på Södermalm i Stockholm till bredden. Det råder ingen tvekan om att intresset för träbyggande är rekordstort. 


2017-05-15: "Träbyggandet är klimatarbetets snabbspår"

Det är dags att fler ställer om till modernt träbyggande om vi ska nå klimatmålen. Den som säger sig sakna kunskap får helt enkelt skaffa sig kunskap. Det skriver Susanne Rudenstam på Altinget.se.


2017-05-06: Ett ökat byggande i trä minskar klimatpåverkan och ökar effektiviteten

-Vi behöver bygga mer i trä och mindre i stål och betong för att minska klimatpåverkan från byggprocessen, sa bostadsminister Peter Eriksson på föreningen Trästads konferens i Linköping den 4 maj.


2017-04-26: 2025 byggs hälften av alla bostadshus i trä

Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä. Det skulle bidra till att möta byggbehovet och ge stora positiva effekter i form av kraftigt minskade koldioxidutsläpp från byggbranschen samt arbetstillfällen utanför storstäderna. Det konstaterar professor Staffan Brege, Linköpings universitet, i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande som han tagit fram på uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli.


2017-04-26: Träbyggande och innovationer på dagordningen på Bioekonomiskt forum 2017

Nya material från skogen och träbyggande var teman på Bioekonomiskt Forum under Skogsnäringsveckan som gick av stapeln igår på Münchenbryggeriet i Stockholm.


2017-04-24: Lindbäcks Bygg kan bli årets samhällsbyggare

Lindbäcks Bygg i Piteå är en av tre kandidater till den ytterst hedersfulla utmärkelsen "Årets samhällsbyggare". Bakom utmärkelsen står tidningen Dagens Samhälle och det hela avgörs den 10 maj på Dagens Samhälles Stora Samhällsgala. 


2017-04-24: Massiv satsning på massivträ i Växjö

GBJ Bygg heter entreprenören som med korslimmat trä från Stora Enso ska bygga Trummens strand i Växjö. Det kommer att bli Sveriges största projekt i massivträ. 


2017-04-18: Seminarium om ingenjörsmässigt byggande i KL-trä

Expertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Den 23 maj anordnar Svenskt Trä ett kostnadsfritt seminarium späckat av framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i korslimmat trä, KL-trä (även bekant som CLT, X-Lam eller massivträ). Anmäl dig via länken nedan.
 


2017-04-04: Välkommen till Trästad Sveriges konferens i Linköping 4 maj!

Nu är det hög tid att anmäla dig till Trästad Sveriges högaktuella konferens i Linköping den 4 -5 maj!


2017-04-03: Bioekonomiskt forum - med fokus på modernt träbyggande

Den 25 april är det dags för Bioekonomiskt forum. I år är temat träbyggande och innovation. Boka dig nedan!


2017-03-26: En oas i trä och glas i centrala Stockholm

En publik inomhuspark under böjda glas på limträstomme kan bli verklighet vid S:t Eriksplan i centrala Stockholm. Det föreslår Utopia arkitekter i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli och Glasbranschföreningen.


2017-03-22: Hon ska modernisera och klimatanpassa byggreglerna

I februari tillsatte bostadsminister Peter Eriksson en tvåmannakommitté som bland mycket annat ska titta på hur ”regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial”.


2017-03-21: Energianvändningen i trähuset Strandparken mindre än förväntat

Att det går åt mindre energi att bygga trähus vet vi. Men nu indikerar mätrapporter från Strandparken i Sundbyberg att trähus även ger lägre energiförbrukning i drift!

 


2017-03-15: Offensiv för modernt träbyggande i USA

Nu ska USA bygga mer höga hus i trä och täppa igen kunskapsgapet till andra länder. Det är i alla några av syftena bakom "The New Timber Innovation Act" som amerikanska senaten och representanthuset enhälligt antog nyligen.


2017-03-07: Årsmöte och konferens med Trästad Sverige den 4 maj

Den 4 maj är det dags för årsmöte och konferens för Trästad Sverige i Linköping. 


2017-03-01: Höghus i trä ger lägre klimatpåverkan

Trots att en stor del av koldioxidutsläppen sker under byggprocessen finns det inga krav eller gränser för hur mycket klimatpåverkan bygget av ett flervåningshus får innebära. Om detta skriver Dagens Nyheter i måndags. Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, intervjuas. 


2017-02-24: Lindbäcks Bygg vann SKLs upphandling av höga bostadshus

Idag meddelades det att Lindbäcks Bygg och NCC, i den ordningen, är de två byggföretag som tilldelats ramavtal i  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral upphandling av höga bostadshus. 


2017-02-21: 20-talshus fick modern tillbyggnad i trä

Att förtäta i äldre, inbodda områden brukar inte vara så populärt. Men den attraktiva tillbyggnaden på 20-talshuset i Enskededalen i Stockholm har blivit en snackis enligt tidningen Mitt-i.

- Det är i särklass det största jag intresse jag har haft på ett projekt, säger fastighetsmäklaren till lokaltidningen Mitt-i. 

 


2017-02-17: Träbyggandet - bostadsbyggandets Kinderegg

Det moderna träbyggandet kan vara bostadsbyggandets nya "Kinderegg". Det var temat för ett seminarium som GS-Facket och Socialdemokraterna arrangerade i Riksdagen i veckan. Medverkade gjorde Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-Facket, Arne Olsson, Folkhem, Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli och Yngve Daoson, GS-facket. Patrik Björck, riksdagsledamot, var moderator.


2017-02-16: "Ett land som Sverige borde bygga mer i trä"

Sveriges Träbyggnadskansli mötte en föräldraledig Caroline Szyber, ordförande i Riksdagens Civilutskott, och passade på att bjuda henne på en kopp kaffe i den tillfälliga saluhallen i trä på Östermalm i Stockholm. 


2017-02-10: Den svenska limträbranschen slår rekord

Det går bra för limträbranschen. Under 2016 ökade försäljningen med 13,5 procent jämfört med 2015 som var det tidigare rekordåret. Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä, är glad, men inte förvånad.
− Allt fler inser att limträ är nyckeln till att kombinera effektivt och attraktivt byggande med miljömässig hållbarhet, säger han. 


2017-02-10: Martinsons driftsätter ny produktionslinje

Det går bra nu för Martinsons i lilla Bygdsiljum. De har nyss driftsatt sin nya produktionslinje för korslimmat trä, KL-trä. Produktionskapaciteten ökar i och med detta till 22 000 kubikmeter per år.

-Efterfrågan är stark, det byggs mycket runt om i Sverige och KL-trä möter behovet av ett effektivt industriellt byggande med lägsta möjliga klimatpåverkan, säger koncernchef Lars Martinson.

 


2017-02-10: "Industriella byggsystem ger lägre kostnader och högre kvalitet"

-Träbyggande vinner inte bara marknadsandelar tack vare miljöskäl där stora aktörer föredrar trä, utan även tack vare att moderna industriella byggsystem ger både lägre kostnader och högre kvalitet än konkurrerande material. Det säger Björn Källander, sedan årssskiftet ny chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.

 

 


2017-02-10: Skolor i massivträ i Skellefteå

Just nu pågår montaget av två skolbyggnader i KL-trä i Skellefteå; ett högstadium i stadsdelen Morö Backe och en ny förskola på Moröskolan. Båda byggnaderna följer kommunens träbyggnadsstrategi och Martinsons står för leveranserna av KL-trä och limträ.


2017-02-09: Träbyggande i fokus för regeringens samverkansprogram

I somras lanserade statsminister Stefan Löfven fem samverkansprogram. Det är fem områden som regeringen identifierat som särskilt strategiska för Sverige: nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science och uppkopplad industri och nya material. Inom samverkansprogrammet Cirkulär biobaserad ekonomi har bildats en undergrupp, ett så kallat samverkansområde, för träbyggande som leds av Skogsindustriernas vd Carina Håkansson.

- Syftet är att utarbeta förslag för att stärka och utveckla det moderna, industriella träbyggandet, förklarar Carina Håkansson. 


2017-02-08: Nya forskningsrön - trä är bra för hälsan

Nu är det vetenskapligt bevisat : trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det treåriga forskningsprogrammet Wood2New har nyss avslutats. 


2017-02-02: Norsk satsning på byggande i massivträ

- Våra lösningar är mer kostnadseffektiva, de är samhällsnyttiga, de är miljövänliga och smarta för de som ska bygga och de som ska bo i husen. 

Det säger Lars Atterfors, styrelseordförande i det nybildade bolaget Nordisk Massivtre AS som vill bebygga Norge och Sverige med massivträ.


2017-01-26: Träbyggandet vill inta staden

Det var idel glada miner och uppsluppen stämning på Trästadskonferensen Låt landet bygga staden som arrangerades på Grand Hotel i Stockholm den 26 januari. 


2017-01-26: Arne Olsson fick Trästadens Gnista

Arne Olsson, Folkhem, fick i dag ta emot utmärkelsen Trästadens Gnista, under en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm. Trästadens Gnista är instiftat av föreningen Trästad Sverige och går till någon som gjort skillnad för det moderna träbyggandet i Sverige. Prisutdelare var Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige.


2017-01-15: Seminarium Låt landet bygga staden

Nu är det hög tid att anmäla dig till Trästad Sveriges konferens Låt landet bygga staden. Anmälan skickar du tillsammans med fakturaadress till anmalan@trastad.se senast den 19 januari! 

Välkomna!


2017-01-04: Interiört trä - påverkan på inomhusklimat, upplevelse och människans välbefinnande

Resultat från forskningsprojektet Wood2New, ett europeiskt forskningsprojekt, presenteras den 26 januari kl 08.30-10.30 i Wallenbergssalen, Näringslivets Hus, Stockholm.


2016-12-22: God jul och ett gott nytt år

Sveriges Träbyggnadskansli önskar alla en god jul och ett gott nytt år!


2016-12-20: Låt landet bygga staden

Anmäl dig till Trästad Sveriges högaktuella konferens på Grand Hôtel den 26 januari om hur landsbygden kan hjälpa till att bygga staden så att störningarna minimeras. 


2016-12-19: Seminarium - Påverkan av interiört trä

Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus men ändå talar vi  sällan om interiöra miljöer och hur material- och produktval påverkar oss.  Följande seminarium presenterar resultat från forskningsprojektet Wood2New om effekterna av interiört trä.


2016-12-15: Dags för Trähusdagarna 2017

Den 15-16 mars är det dags för 2017 års upplaga av Trähusdagarna. Temat är Trähusbyggande i hållbar utveckling. 


2016-12-13: Trästadens Gnista - Ny utmärkelse till någon som gjort skillnad för det moderna träbyggandet

Trästad Sverige har beslutat instifta en ny utmärkelse som ska gå till någon som gjort skillnad för det moderna träbyggandet.

 


2016-12-01: Låt landet bygga staden

Den 26 januari är det dags för "Låt landet bygga staden", Trästad Sveriges årliga konferens under Västerbottensdagarna på Grand Hotel i Stockholm. Boka in datumet redan nu!


2016-11-29: Träbyggandet är en allt viktigare del av bioekonomin

Träbyggandet är en allt viktigare del av bioekonomin, den del av ekonomin som baseras på förnybar råvara. Det konstaterade Tillväxtanalys nyligen i en rapport de genomfört på regeringens uppdrag. 


2016-11-29: Fortsatt träbyggande med Växjös nya kommunstyrelseordförande

Den 24 november fick deltagarna på Växjösamtalet 2016 stifta bekantskap med Anna Tenje, M, som vid årsskiftet efterträder Bo Frank som ny kommunstyrelseordförande i Växjö. Den som till äventyrs oroat sig över att Växjös träbyggnadsambitioner skulle minska med Anna Tenje vid rodret kan vara lugn. Strategin ligger fast. Anna Tenje tycker även att kommunen borde bygga en skola i trä. 


2016-11-21: Kunskapsdag i Halland om stora trähus

Den 30 november arrangerar Arena för Grön Tillväxt i Halland en kunskapsdag om stora trähus. Var står tekniken idag?

Se programmet och anmäl dig här>>>


2016-11-20: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Missade du seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg? 

Svenskt Trä har nu lagt ut bilder, filmer och presentationer från seminariet, du hittar dem här>>>


2016-11-11: Världen behöver ökat träbyggande

-Ska världens länder klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet måste klimatpåverkan från byggsektorn minska. De närmaste 40 åren kommer vi att behöva bygga lika många bostäder som vi gjort sedan mänsklighetens vagga. Många av dessa måste vara i trä, det enda förnybara byggnadsmaterialet.
Det säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, som är på klimatmötet i Marrakesh, COP22, för att som representant från byggsektorn delta på ett seminarium om hållbara städer. 


2016-11-10: Nordic-Morrocan forum on sustainable cities

Under FNs klimatmöte i Marrakesh deltar Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, i ett seminarium om hållbar stadsutveckling . 

 


2016-11-10: Inspirationsdag med Smart Housing Småland

Den 15 december bjuder Smart Housing in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande i Sverige på Träcentrum i Nässjö.

Läs programmet och anmäl dig här>>>


2016-10-20: Motioner om ökat träbyggande i kommuner

Centerpartiet i Linköping och Uddevalla vill se mer träbyggande i sina kommuner och Socialdemokraterna i Alingsås har beslutat att anta en träbyggnadsstrategi.


2016-10-14: Hållbart byggande från knopp till topp - IVA seminarium den 24 oktober

Nya siffror visar att bygg- och anläggningsprocessen orsakar ungefär lika stor klimatpåverkan som driften av ett nytt flerbostadshus under hela dess livslängd(50 år). Den 24 oktober arrangerar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin ett seminarium om hur vi kan öka träbyggandet för att minska byggandets klimatpåverkan.


2016-10-10: Välkommen till samtal om träbyggande - Växjösamtalet

Den 24 - 25 november är det dags för årets upplaga av Växjösamtalet, konferensen med det senaste inom modernt träbyggande. 


2016-10-08: Ge klimatarbetet en kickstart med modernt träbyggande

Med ett ökat träbyggande kan vi ge klimatarbetet en kickstart även i byggsektorn. Tekniken finns, är beprövad och testad. Det är här och nu som gäller, inte att sätta sina förhoppningar till att vi – kanske- löst problemen i en mer eller mindre avlägsen framtid


2016-10-03: Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Det är bara ett par veckor kvar tills portarna öppnar till seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg, en uppföljare på vårens seminarium i Stockholm som samlade över 400 deltagare. Den 18 oktober smäller det!

Anmäl dig idag!

 


2016-09-23: Råå Förskola nominerad till Kasper Salin priset

Råå Förskola i Helsingborg är nominerad till Kasper Salin priset, Sveriges mest prestigefulla utmärkelse inom arkitektur. 


2016-09-20: Ökad insikt om byggprocessens betydelse för klimatet

-Det är mycket positivt att insikten verkar öka om byggprocessens stora klimatpåverkan och vikten av att tänka på val av byggmaterial, säger Anders Josephsson på Sveriges Träbyggnadskansli i en kommentar till regeringens budget som presenterades idag i sin helhet.


2016-09-09: Träbyggande på frammarsch

Intresset för det moderna träbyggandet ökar och Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, spår att marknadsandelen kan ligga på 20 procent år 2020.

- Det sker stora investeringar runt om i landet för att öka kapaciteten så jag håller det inte alls som orimligt att vi till 2020 kan ha nått en marknadsandel på runt 20 procent av nybyggda bostäder, säger hon.


2016-09-06: Ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.


2016-09-03: "Trä är framtidens material"

På tisdag öppnar Trä & Teknik på Svenska mässan i Göteborg. Vi tog pulsen på Annika Persson på Svenska mässan om läget i branschen, nyheter på mässan och om vad hon tror om vädret i Göteborg nästa vecka.


2016-08-30: Fastighet i fokus - en podcast om Trä & Teknik

Sveriges Träbyggnadskansli medverkar i en podcast om mässan Trä & Teknik som öppnar den 6 september på Svenska mässan i Göteborg. 


2016-08-26: Lindbäcks fick tips av bostadsministern

Istället för att ge bostadsminister Peter Eriksson tips på vad denne skulle göra för att öka bostadsbyggandet vände Stefan Lindbäck på kuttingen och frågade Peter Eriksson om tips på om Lindbäck Bygg kan göra något annorlunda för att hjälpa Peter Eriksson i dennes arbete. 

-Fortsätt med det ni gör, bygg industriellt och i trä var Peter Erikssons raka svar till Stefan Lindbäck. 


2016-08-23: Vilken roll spelar skogen för staden?

Stora Enso och Stockholms handelskammare arrangerade i dag ett välbesökt frukostmöte om vilken roll skogen spelar för staden.
Kenneth Wilén var inte svaret skyldig: -För varje bostad vi bygger i trä sparar vi minst 15 ton koldioxid. Tänk då hur mycket koldioxid vi sparar om alla bostäder i Stockholm byggdes i trä?


2016-08-22: Bostadsministern besöker Lindbäcks Bygg

Imorgon tisdag får Stefan Lindbäck sätta på lite extra koppar kaffe för då kommer nämligen bostadsminister Peter Eriksson på besök.

 


2016-08-16: Stora Enso storsatsar på träbyggande

Ett nytt byggsystem ska göra det lika enkelt och lustfyllt att bygga hus i massivt trä som att bygga med Lego.
-Vi har skapat ett komplett system, inga bitar fattas, säger Jörgen Hermansson på Stora Enso, ett företag som nu storsatsar internationellt på modernt träbyggande.

 


2016-08-15: Bostadsminister Peter Eriksson vill se fler trähus

Bostadsminister Peter Eriksson, MP, efterlyser en tydlig målinriktning för svensk träindustri. Och han vill se fler byggprojekt i trä:
- Från klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar, säger han.
 


2016-08-10: Hyresgästerna har flyttat in i Västerås högsta trähus

I måndags flyttade hyresgästerna in i de 53 lägenheterna i Västerås högsta trähus på sex våningar. Huset är byggt helt i trä vilket ger fördelar för både människa och miljö. Trähus ger bättre inomhusklimat och produktionen av trähus är mindre energikrävande.


2016-07-08: Trä i fokus under Almedalen

Träbyggande och trä stod i fokus på många av seminarierna under årets Almedalsvecka. 

-Jag är övertygad om att 2000-talet blir träets århundrade, sade Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli.


2016-07-01: Almedalen 2016 : Den moderna trädgårdsstaden - det hållbara samhällsbyggandet

Välkommen till ett seminarium om hur vi kan bygga vackert, till överkomliga priser och med variation: Den moderna trädgårdsstaden, måndag den 4 juli klockan 09.30, Samhällsbyggararenan, M/S Blue Charm. 


2016-06-23: Kina satsar på träbyggande

Mellan den 1 och 9 juni var en delegation från kinesiska bostadsdepartementet Mohurd tillsammans med ett antal experter och professor i Sverige och Europa. Besöket var en del i Kinas arbete att bygga mer i trä. 
 


2016-06-21: Reflektioner över bostadspolitiska paket från regering och opposition

Sveriges Träbyggnadskansli reflekterar över den bostadspolitiska diskussionen, de olika paketen från regering och opposition, heliga kor, gyllene kompromisser, hyressättningssystem och ökat träbyggande. 


2016-06-19: Almedalen 2016: Istället för nytt miljonprogram - den moderna trädgårdsstaden

Välkommen till Sveriges Träbyggnadskanslis och TMFs seminarium Den moderna trädgårdsstaden - istället för ett nytt miljonprogram på Samhällsbyggararenan den 4 juli klockan 09.30!


2016-06-12: Folkhem vill få världen att bygga hållbart

Med bidraget The Forests of Venice under arkitekturbiennalen i Venedig vill Folkhem påverka byggbranschen i hela världen att börja bygga hållbart.

-Vi måste minska användningen av fossila material när vi bygger, säger Sandra Frank, marknadschef på Folkhem.


2016-05-12: Trä, skog och urbanitet lyfter svensk arkitektur på Venedigbienalen

Den svenska utställningen the Forests of Venice har blivit officiellt utvald som ett Collaretal Event under Venedigs internationella arkitekturutställning. 


2016-05-09: Världsmiljödagen - hållbart byggande
I Paris och Stockholm talas det om att vi skall bygga och bo mer hållbart och CO2 snålt men hur görs det i praktiken? Kostar det mer att bygga i trä eller optimera energiförbrukningen redan på ritbordet? Hur kan inte bara byggnaderna blir bättre utan även hela området höja kvalitén för de boende och verksamma samt stödja t.ex. ekosystemtjänster?
 
 

2016-04-18: Första kvinnan att få Greve Carl Bernadottes Skogspris

Birgit Östman på SP har fått Greve Carl Bernadottes Skogspris. Priset får hon för sina insatser för att göra byggreglerna materialneutrala och därmed öppna upp för den moderna träbyggnadsindustrin. Priset delades ut av Kung Carl XVI Gustaf på Skogsnäringsveckan den 12 april. 


2016-04-14: Island söker hållbara bostadslösningar

Den 11-15 april besöker en delegation från Island Sverige på jakt efter hållbara och rationella bostadslösningar i trä. Bostadssituationen på Island är precis som i Sverige ansträngd och nu behöver de snabbt få fram bostäder, inte minst i prisklasser som unga har råd att efterfråga.
-Många unga har inte råd att köpa egen bostad utan tvingas bo hemma hos sina föräldrar längre än vad de önskar, säger Pórarinn Aevarsson, vd för IKEA på Island,och en av de som besöker Sverige. 


2016-04-11: Vi behöver ett ökat rationellt byggande i trä

Sverige behöver ett ökat rationellt byggande i trä för att klara av att möta bostadsbehovet på ett hållbart sätt. 


2016-04-07: Prenumera på tidningen Trä - kostnadsfri prenumeration

Tidningen Trä är en kunskaps- och inspirationskälla inom arkitektur och träbyggnadsteknik. Den innehåller bland annat teknik, detaljlösningar, tongivande personer, materialkunskap, design och arkitektur med svenska och internationella exempel. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och är kostnadsfri.

Prenumerera: http://www.svenskttra.se/tidningen-tra/prenumerera-gratis/

 


2016-03-11: Råå förskola i Helsingborg vann Träpriset 2016

Den 9:e mars vann Råå förskola i Helsingborg Träpriset 2016, ett av Sveriges mest kända arkitekturpris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Pristagaren ärades under onsdagen med den gyllene hästen och prissumman på 100 000 kronor.


2016-02-19: Kartläggning av brandincidenter i flervåningshus med trästomme

Linköpings Universitet och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har totalinventerat förekomsten av brandincidenter i moderna flervåningshus med trästomme. 


2016-01-29: Trästad blir Trästad Sverige

Den 28 januari 2016 bildades föreningen Trästad Sverige på ett konstituerande årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm.


2016-01-22: Trähusdagarna 2016

Den 16-17 mars är det dags för 2016 års upplaga av Trähusdagarna, mötesplatsen för inköpare, tekniskt ansvariga i trähusbranschen, leverantörer till branschen, konsulter och entreprenörer. Anmäl dig redan idag!


2016-01-19: Höj innovationsförmågan – delta i BioInnovations juridiska kurser och workshops!

Har du tillräcklig kunskap om juridik i förhållande till FoU och Innovation? Kan du det du behöver om forskningsavtal, hantering av bakgrund, resultat, sekretess med mera? Om inte så kom och lär dig! Långt ifrån allt kan lämnas till juristerna – vi som ska tillämpa avtalen, driva projekten, delta i förhandlingar behöver ha en grund att stå på för att säkerställa maximal innovationskraft.


2016-01-11: Innovationer för att lösa bostadskrisen

Bostadsbrist har blivit bostadskris. En växande befolkning och ett för litet bostadsbyggande under tjugo års tid har gjort situationen akut. Svenska Dagbladets arkitekturjournalist Elisabet Andersson skriver i SvD den 10 januari om "idéerna som likt snöflingor virvlar runt från vinterhimlen" om hur bostadskrisen ska lösas. 


2015-12-18: Entreprenörskap, politiskt mod och ledarskap för en hållbar stadsutveckling

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar samhällsbyggnadssektorns ansvar för det nya hållbara samhället och vilken roll träbyggnadsindustrin kan och bör ta. 


2015-11-25: Stefan Lindbäck nominerad till Årets mest företagssamma människa

Stefan Lindbäck, vd och ägare av Lindbäcks Bygg, är nominerad till utmärkelsen Årets mest företagsamma människa. Bakom utmärkelsen står Svenskt Näringsliv som varje år utser Sveriges mest företagsamma människa genom regionala omröstningar. 


2015-11-24: Svensk träbyggnadsindustri besökte Beijing

Med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen åkte en delegation från Sverige till Kina och Beijing den 24 november. Den 26 november arrangeras bland annat ett seminarium om modernt träbyggande. Från svensk träbyggnadsindustri medverkar bland annat Arne Olsson, Folkhem, Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor och Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg.


2015-11-16: Träbyggnadskansliet på Island

Den 5 november åkte Sveriges Träbyggnadskansli till Reykavik för att medverka på en konferens om modernt träbyggande som Sveriges Ambassad arrangerade. 


2015-10-21: Kub i trä blir universitetets nya hem

Tidningen Byggindustrin skriver om Ulls hus, Sveriges Lantbruksuniversitets(SLU) senaste byggnad som är en samlingspunkt för SLU där både studenter och personal träffas. Ulls hus är en limträkonstruktion i gran med ett atrium på 15*15*15 meter i mitten. Byggherre är statligt ägda Akademiska Hus och Peab har varit byggentreprenör. Bygget har enligt Byggindustrin  både underskridit budget och blivit klart i tid. Den fina träbyggnaden, som självklart går hand i hand med SLU:s gröna profil och koppling till naturen, har blivit nominerad till Årets Bygge 2016, enligt många en av samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävlingar. 

 

 


2015-10-20: Dags för Trämarknaden i Karlstad

Missa inte seminarierna under den årliga sammankomsten Trämarknaden i Karlstad 2015 den 19 november.  Vi kommer att diskutera de senaste trenderna och nyheterna inom träindustrin, nationellt såväl som internationellt. Bland talarna finner du bland annat Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna och Heidi Kielland, vd för Treindustrien i Norge. Programmet börjar klockan 10.00 och avslutas med mingel klockan 16.30. Platsen är Elite Stadshotellet i Karlstad. >>

Läs mer här>>> 

 

 


2015-10-05: Det goda byggandet

Sverige växer och vi växer mycket kraftigt. Vi behöver därför bygga fler bostäder. Det måste ske både kostnadseffektivt och hållbart. Under en lång följd av år har Sverige byggt för lite, för dyrt och med för stor negativ klimatpåverkan. Nu måste vi öka bostadsbyggandet rejält de kommande åren men utan att hota en hållbar utveckling. Lösningen heter modernt, industriellt träbyggande. Det är det vi kallar det goda byggandet.

Läs mer här>>>


2015-10-02: Dags för helhetssyn på byggandets klimatpåverkan

- Det är hög tid att Sverige får en helhetssyn på bostadsbyggandets klimatpåverkan. Trots att studier har visat att ett hus behöver användas i femtio år för att orsaka lika mycket koldioxidutsläpp som när huset byggs så utgår nästan all diskussion och alla åtgärder ifrån driftsfasen, när husen står på backen och används.

Det säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, med anledning av Boverkets rapport ”Byggnaders klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv” som överlämnades till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i veckan. 


2015-09-04: "Intressant att skåda spektaklet runt Obama"

Han fick i och för sig inte skaka hand med Barack Obama men han fick en bra pratstund med både Sveriges utrikesminister Margot Wallström och professorn i miljövetenskap Johan Rockström när han deltog på den internationella konferensen "Glacier" på Alaska måndagen den 31 augusti. Träbyggnadskansliet fick några minuter med Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg. 


2015-08-31: USAs utrikesminister bjöd in svensk träbyggare

- Om vi menar allvar med ett hållbart bostadsbyggande­­ behöver vi bygga mer i trä. Med ett hus med trästomme sparar vi två tredjedelar av koldioxidutsläppen. 

Det sade Stefan Lindbäck, vd och ägare i familjeföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå, när han idag talade på konferensen ”Glacier(Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience) i Alaska. Värd för konferensen är USAs utrikesminister John Kerry.På konferensen medverkar även USA s president Barack Obama och bland övriga medverkande återfinns bland annat Sveriges utrikesminister Margot Wallström och professorn i miljövetenskap, Johan Rockström.


2015-08-27: Vasakronan vill se trähus i Kymlinge

Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, vill öppna "spökstationen" Kymlinge i Sundbyberg och bygga en ekologisk stadsdel runt omkring med bland annat trähus. Det skriver tidningen Fastighetsvärlden.
Träbyggnadskansliets Susanne Rudenstam är positiv till Vasakronans ambitioner: 
-Vanligtvis brottas kommunerna med problemet hur de ska lyckas lösa kollektivtrafikförsörjningen när de planerar nya stadsdelar. Kymlinge är unikt - där finns det ju en tunnelbanestation redan. Och ska det vara en stadsdel i ekologisk spjutspets så är det självklart med en hög andel hus i trä.


2015-08-13: Forum Wood Building Nordic i Växjö 24-25 september!

Missa inte att anmäla Dig till den internationella konferensen Forum Wood Building Nordic 15 i Växjö. Konferensen är fullspäckad med nyheter om träbyggande och i talarlistan finner Du talare från hela Europa. Rubriken för årets konferens är Competition and Competence - how can we reach a higher level? 


2015-07-06: Träbyggnads i Almedalen: Påbyggnader i trä underlättar förtätning

Hur kan vi skapa ett flexiblare samhällsbyggande? När vi bygger nytt finns det bättre möjligheter att rita in flexibilitet inför framtiden, men hur gör vi med det som redan är byggt? Hur kan vi snabbare och enklare anpassa det så att det passar dagens behov? Och kan påbyggnader i trä vara ett sätt att finansiera renoveringen av miljonprogrammen samtidigt som det skapar mer variation i stadsbilden?

Det var några av de frågor som diskuterades på Trästads- och Träbyggnadskansliets välbesökta seminarium under Almedalsveckan; Trästaden – modern teknik för flexibilitet och variation. 


2015-05-25: Anders Josephsson till Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli förstärker verksamheten och anställer Anders Josephsson som ansvarig för kommunikation och public affairs.

Anders kommer närmast från Regeringskansliet och en tjänst som politiskt sakkunnig hos tidigare civil- och bostadsminister Stefan Attefall där han arbetat med bostads – och upphandlingsfrågor.

 


2015-04-10: Seminarium om hållbart samhällsbyggande på Skogsnäringsveckan

Tisdagen den 14 april drar den årliga Skogsnäringsveckan igång med inledningsdag på Münchenbryggeriet i Stockholm. En programpunkt under dagen är seminariet "Trä drivande i Hållbart Samhällsbyggande" som Sveriges Träbyggnadskanli anordnar tillsammans med Svenskt Trä.

Detta seminarium fokuserar på byggandet av det hållbara samhället och byggsektorns roll i utvecklingen av en attraktiv och grön stad. Ökat industriellt träbyggande är en möjlighet för de krav en stark urbanisering kräver. Träindustrin länkar samman tillväxtregioner och landsbygd. Men vilka är kraven den växande staden och dess urbana miljöer ställer?

Hur kan hållbarhetsarbete gå igenom hela kedjan, och hur ska en stad byggas som ska hålla länge?

Medverkar gör:
Jonas Nygren, Kommunstyrelsens ordförande Sundbybergs stad
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen
Tomas Alsmarker, vd Nyréns Arkitektkontor

Skogsnäringsveckan (13-16 april 2015) är en årlig mötesplats där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

www.skogsnaringsveckan.se


2015-02-27: Träd in i framtidens bostad

DN publicerade idag en artikel om de nya trähusen i Sundbyberg. Det går att bygga högt med trästomme och Folkhem vill visa upp för Sverige att det är klimatsmart att bygga i trä, att det går snabbt att bygga med trästomme och att träbyggen ger välbehövliga arbetstillfällen i Norrland.


2015-02-25: Byggmaterial större del av husens klimatpåverkan

Våra bostäder är en viktig källa till växthusgasutsläpp, ofta genom uppvärmning med fossila bränslen. Men nu kan det vara dags att börja fokusera mer på utsläpp från själva byggprocessen.


2015-02-12: Film - Trä för nya byggnationer

Framtiden växer på trä! Trä är ett attraktivt och modernt konstruktionsmaterial som med sin lokala härkomst skapar en härlig känsla för leverantör såväl som slutkund. Svenskt Trä har tagit fram en ny film som visar upp det moderna träbyggandet.


2015-02-02: Gynnsam träbyggnadsstrategi i Skellefteå

Intresset bland kommuner att profilera sig som träbyggnadsstäder ökar. En del kommuner har antagit särskilda strategier som slår fast att trä ska användas så långt det är möjligt framför andra material.


2015-02-02: Nu kommer Trästaden

Bostadsminister Mehmet Kaplan talade om träbyggandets klimatfördelar, när han gästade ett seminarium om nytt byggande som arrangerades av Trästad.

- Modernt träbyggande står inför en ytterligare expansion, säger Landshövding Magdalena Andersson vid öppningen av Trästads seminarium på Grand Hotel den 28 januari i Stockholm. 

- Med expansionen följer en nödvändig förnyelse för byggande med mindre klimatpåverkan och som är mer resurseffektivt, fortsätter Magdalena Andersson.


2015-01-29: Mehmet Kaplans tal på Trästadsnätverkets seminarium

Tack för möjligheten att komma hit.

Det känns väldigt roligt att vara här och få möjligheten att tala utifrån de tre portföljer jag har - bostad, stadsutveckling och it som finns inom Nya Näringsdepartementet, där vi nu är fyra statsråd sedan landsbygdsdepartementet flyttade in 1 januari.
Som bostads- och stadsutvecklingsminister har jag det yttersta ansvaret för regeringens mål om 250 000 nya bostäder till 2020. Jag har också ansvar för att det vi bygger, byggs på ett hållbart sätt; ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
 


2015-01-12: Seminarium - Modern träbyggnadsteknik i samhällsbyggandet

Vilka krav ställer den växande staden och dess urbana miljöer på byggprocessen? Välkommen till seminarium med fokus på byggandet av det hållbara samhället och Träbyggnadsteknikens roll i utvecklingen av den attraktiva och gröna staden. 


2014-12-02: Träbyggnadsturné 2015

Inspirationsdag för limträ i stora konstruktioner. 


2014-11-20: Avesta antar träbyggnadsstrategi

Den svenska trä- och skogsindustrins framtid var temat för en seminariedag i Verket i Avesta. För andra årets i rad arrangeras nämligen det så kallade "Avestasamtalet."


2014-10-20: Skellefteå kommun antar en träbyggnadsstrategi

Skellefteå har sedan tidigt 90-tal byggt broar, flervåningshus och hallbyggnader i trä och är idag en av Sveriges främsta kommuner inom modernt träbyggande. Kommunen har nu tagit ytterligare ett steg genom att ta fram en träbyggnadsstrategi.


2014-10-15: Varför bygger vi fortfarande som om byggprocessen inte har någon klimatpåverkan?

I Fastighetsnytt kan du läsa en artikel skriven av Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter som behandlar byggprocessens klimatpåverkan. Vilken hänsyn som tas idag och vad som borde göras för att byggindustrin ska resultera i en minska klimatpåverkan. 


2014-10-02: Välkommen till samtal om träbyggandets roll på bostadsmarknaden

VäxjöSamtalet är en del i Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Syftet är att tillsammans med dig som verksam inom trähusbyggande, hållbarhet och bostadsmarknad föra en dialog kring utmaningar, begränsningar och möjligheter. I samband med VäxjöSamtalet samlas ett antal kommuner som arbetar för ett ökat trähusbyggande på inbjudan av Trästad.


2014-10-02: Inbjudan workshop - Trästad

Varmt välkommen till en worksop som behandlar hållbarhet och effektivitet - Genombrottet för modernt träbyggande. Moderna träkonstruktioner innebär ett nytt och effektivt sätt att bygga - med ny process, ny logistik, nya lösningar. Med innovativa upphandlingsmetoder utvecklas det industriella byggandet ytterligare.


2014-10-02: Lindbäcks Bygg etablerar ny fabrik

Lindbäcks etablerar en ny produktionsenhet i Piteå med dubbelt så stor kapacitet som den nuvarande fabriken. Den svenska bostadsbristen har gjort att efterfrågan har ökat och då framförallt på industriellt tillverkade flerbostadshus som fortsätter att ta stora marknadsandelar. Denna utveckling är en anledning till nyetablering. 


2014-09-15: Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2015.


2014-08-26: Martinsons bygger inomhusarena i Uppsala

Martinsons bygger ny arena för friidrott och innebandy som kommer att byggas i Uppsala. Martinsons kommer på uppdrag av NCC att konstruera, leverera och montera arenans stomme och läktare i limträ, samt bjälklag i KL-trä. 


2014-07-04: Klimatpåverkan från byggprocessen - En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier

En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Här kan du läsa hela rapporten. 


2014-07-04: Almedalen: Nytt byggande för en ny tid - med klimat i fokus

Här hittar du filmen från träbyggnadskansliets seminarium i Wisby strands trädtält, Almedalen 2014. 


2014-06-25: Träbyggnadskansliet i Almedalen

Träbyggnadskansliet anordnar tillsammans med Folkhem ett seminarium i Almedalen som behandlar byggandets klimat- och kvalitetsfrågor, och hur klimatinsikter kan omsättas till politiska styrmedel. 


2014-06-13: Byggsektorn enig om LCA – nu måste beställarna ta sitt ansvar

En rad tunga aktörer inom byggsektorn är nu överens om hur livscykelanalyser, LCA, ska användas för byggnadsverk. Parterna har också enats om att ett LCA-perspektiv är grunden för att klara byggsektorns bidrag till en mer hållbar utveckling. Nu uppmanar de kommuner, byggherrar och andra delar av bygg- och fastighetsstektorn att ta sin del av ansvaret och ställa krav på att LCA ska användas för att beskriva miljöprestanda.


2014-06-13: Bygg för ett hållbart samhälle

I smålandsposten publicerades 12 juni en artikel om byggande för ett hållbart samhälle. Leif Gustavsson, professor i Byggteknik som leder forskar­gruppen för en Hållbar Byggd Miljö vid Linnéuniversitetet skriver att skillnaden­ i värmebehov mellan betonghus och trähus är mycket mindre än det ökade energi­behov som krävs för att producera betonghus jämfört med trähus.


2014-06-10: Världens högsta trähus får Handelskammarens stadsmiljöpris

Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris, som delats ut sedan 1986, går i år till de åtta våningar höga trähusen vid Strandparken i Sundbyberg. Förutom att vara världens just nu högsta trähus och estetiskt tilltalande innebär husens byggteknik och materialval kortare byggtider, mindre buller och positiv klimatpåverkan. Mottagare av priset är Folkhem AB och arkitekt Gert Wingårdh.


2014-06-10: Intervju i P4 Stockholm: Nordin ryter till mot byggbolagen

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) intervjuades av P4 Stockholm, där han uppmanade stadens byggföretag att bygga snabbare, annars kan de bli av med byggrätten.


2014-05-28: Har vi råd att inte bygga i trä? Ett seminarium i Strandparken

Den 21 maj samlades politiker och arkitekter i Strandparken i Sundbyberg för dialog och samtal kring träbyggande. Seminariet anordnades av Folkhem och Sveriges Träbyggnadskansli.


2014-05-20: Att bygga med trä är mer än en materialfråga

Läs Susanne Rudenstams replik i Barometern på inlägget av Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. 


2014-05-15: Att bygga med trä hör morgondagen till

I tidningen Norran publicerades idag en artikel om träbyggande som ett modernt och klimatsmart val av material. Mer än vart tionde höghus – oftast med putsfasad – byggs numera med bärande träkonstruktion. 


2014-05-12: Inbjudan workshop – modernt träbyggande

Fristadbostäders 5-våningshus på Åsbovägen i Fristad speglar det moderna träbyggandet. Under en workshop den 3 juni går vi ingående igenom detta spännande byggprojekt med hjälp av byggherre och leverantörer. Kommunen och andra externa aktörer ger också sin syn på byggnaden och dess betydelse för det lokala samhället.


2014-05-12: Grattis Åke Sundvall och Moelven!

Ett bostadshus i cederträ i Årsta är Årets stockholmsbyggnad.


2014-05-09: Det nya träbyggandet

Riksdagens skogsindustrigrupp träffades den 6:e maj i Strandparken i Sundbyberg för att lyssna på föredrag om och titta på världens högsta bostadshus helt i trä.


2014-05-07: Har vi råd att inte bygga i trä?

Välkommen till seminarium med trä i fokus. 


2014-04-30: Svenska miljöinstitutet lanserar en ny rapport om klimatpåverkan för byggnader

I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan lika stort för att bygga huset som husets driftenergi under 50 år. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.


2014-04-01: Urbanisering i fokus under World Urban Forum

Varje månad växer våra städer med totalt sex miljoner människor. Det genererar tillväxt och utveckling, men också utslagning och miljöförstöring. För att hjälpa världens länder att hantera urbaniseringen finns UN-HABITAT http://www.unhabitat.org/, som är FN:s program för boende och bebyggelse. 


2014-04-01: Hög precision och kortare byggtid med prefabricerade hus

Ett industriellt byggande innebär att husdelarna tillverkas i fabrik och sätts samman på byggplatsen.

– Det gör att man kan hålla en hög precision - millimetrar och inte centimetrar - och att risken för fuktskador är minimal, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.


2014-04-01: Svensk träbyggnadsteknik på World Urban Forum

"Ny byggteknik som bidrar till ett bättre klimat" blir Sveriges bidrag när representanter från hela världen samlas under FN:s World Urban Forum. Varje månad växer våra städer med sex miljoner människor. En utveckling som skapar tillväxt, men också bidrar till utslagning och miljöförstöring. Därför samlas 25 000 personer från hela världen den 5-11 april i Medellín, Colombia, för att diskutera framtiden.


2014-03-18: Sajten Trärådhuset visar hur ett hus ska byggas

På en ny interaktiv sajt, www.traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj, hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Bakom sajten står Svenskt Trä som anpassat sidan för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln samt konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.


2014-03-18: Läs senaste numret av tidningen Trä

Tidningen Trä bevakar träarkitektur och trädesign i Sverige och i världen. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och vänder sig till arkitekter, konstruktörer, studenter och andra aktörer inom byggbranschen. 


2014-03-12: Branschkommentar brand i studentboende 30 augusti 2013

Utredning av branden i studentboende 30 augusti 2013 är klar. Utredningen är gjord av SP Trä och Luleå Tekniska universitet, se länk nedan. Syftet är att återföra kunskap för teknikutveckling till den snabbt växande träbyggindustrin, samt att få förslag på fortsatta forskning- och informationsinsatser.


2014-02-18: Stora Enso bidrar till klimatsmart VM-hus i Falun

Inför Skid-VM i Falun 2015 bygger Stora Enso VM-huset - en 450 kvadratmeter stor administrativ byggnad med plats för kontorslokaler - på Lugnet. Huset byggs i två plan och har en stomme i trä, som består av bland annat korslimmat trä, så kallade CLT-element. Färgen levereras naturligtvis av Falu Rödfärg. Tack vare CLT-elementen kommer byggnaden att kunna färdigställas på sex månader.


2014-02-11: Företagsanpassad utbildning för hållbart träbyggande

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder företagsanpassad utbildning för verksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin. Till hösten planerar man att starta kurserna Brandsäkerhet i trähus (5 hp), Industriellt byggande (7,5 hp) och Fukt och värme i trähus (7,5 hp). 


2014-02-06: Skagershuset nominerat till Årets Bygge

Trähuset Skagershuset i Årsta i Stockholm, med en fasad i cederträ, har nominerats till Årets Bygge. Vinnaren utses på Årets Bygge-galan den 31 mars på Circus. 


2014-01-24: Koldioxidneutral skola i Järfälla

Herrestaskolan blir Barkabystadens första skola med plats för 400 elever i årskurs 1-5. Skolan byggs helt i trä och blir därmed koldioxidneutral. Bygget drar igång under första kvartalet 2014 och skolan beräknas öppna till höstterminen 2015. 


2014-01-22: Brännbara material och brandsäkert byggande

En ny syn på brandsäkert byggande började växa fram i slutet av 1900-talet till följd av stora framsteg inom brandteknisk forskning. Man började bl a förstå att obrännbarhet hos material inte är ett nödvändigt krav för att uppnå brandsäkerhet. Krav på obrännbarhet är inte heller ett tillräckligt krav, eftersom andra funktionskrav på t ex bärförmåga och stabilitet också måste vara uppfyllda.


2013-12-03: Bostadsministern invigde det första trähuset i Strandparken

Den 3:e december invigde bostadsminister Stefan Attefall det första av fyra åttavåningshus i trähusprojektet Strandparken i Sundbyberg. Förutom bostadsministern var även Folkhems VD Arne Olsson på plats, liksom arkitekten Gert Wingårdh och Thomas Staflund från Martinsons, som levererat trästommen.


2013-12-01: Delta i Moelvens studenttävling!

Pluggar du arkitektur, landskapsarkitektur eller inredningsarkitektur? Då kan du delta i Moelvens idétävling UTE RUM 2014. Uppgiften är att omdefiniera begreppet uterum genom att utveckla en produkt som lever upp till Skandinavens längtan efter ett extra rum ute. 


2013-11-25: Debattartikel: Bygg mer i trä

"En av de enskilt viktigaste åtgärderna för att öka användningen av svenskt trä, skapa fler arbetstillfällen inom skogsindustrin och samtidigt vinna klimatfördelar är att öka byggandet i trä", skriver Ingemar Nilsson, Eva Sonidsson, Susanne Eberstein, Jasenko Omanovic, Kristina Nilsson i debattartikeln Bygg mer i trä i Sundsvalls Tidning. 

 


2013-10-15: Aula Medica invigd

Den 11 oktober invigdes Aula Medica – Karolinska Institutets nya samlingsplats. Bygget av den 10 000 kvadratmeter stora aulan inleddes 2010 och för arkitekturen står Gert Wingårdh och Jonas Edblad från Wingårdhs Arkitektkontor.


2013-10-07: Trätorn avluftar Norra länken

Byggandet av vägtunnelprojektet Norra länken i Stockholm börjar närma sig sitt slut. Som en del i färdigställandet har Martinsons fått i uppdrag av Trafikverket att konstruera, leverera och montera de tre ventilationstorn som ska avlufta tunneln. 


2013-10-01: Inflyttning i Strandparken

I Strandparkens attraktiva läge vid Bällstaviken i Sundbyberg byggs de första höghusen helt i moderna träkonstruktioner. Det första huset av fyra stod klart i början av sommaren och inflyttningen pågår för fullt.


2013-09-10: Ny chef för Sveriges Träbyggnadskansli

Från och med september är Susanne Rudenstam ny chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Susanne har sedan 2006 varit kommunikationschef för Trä- och Möbelföretagen. Där har hon bland annat arbetat med att främja träbyggande och med andra näringspolitiska frågor.


2013-06-20: Världens högsta trähus byggs i Hagastaden

I stadsdelen Hagastaden i Stockholm planerar Folkhem att bygga Cederhuset – världens högsta bostadshus helt i trä. Cederhuset byggs med en stomme i massivträ och kommer att bestå av två huskroppar i olika höjd. 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm